Cuộc sống Cover Image
Cuộc sống Profile Picture
Cuộc sống
@yourlife
Thể loại
Phong Cách sống

KING of CHICKEN LEGS - Using 100 Chicken Legs - Prepared by my Daddy

Bằng cấp có quyết định thành công

Toàn bộ hành trình đi đến cõi âm gian của con người, qua 7 ải vào 6 nẻo luân hồi

Cơm thừa trên đường tới âm gian – Đọc xong không còn dám bỏ thừa cơm ?

Ngừng ngay việc GHEN TỊ để cuộc sống của bạn TỐT HƠN - Lặng nhìn cuộc sống