Về Chúng Tôi vizi.vn
Kết nối với bạn bè trực tuyến. Tham gia cộng đồng miễn phí! Chia sẻ với bạn bè, tạo trang, nhóm, chơi trò chơi, viết blog, kết bạn ,tạo mối quan hệ ,tìm kiếm đối tác


ENGLISH

Vizi.vn is a Social network of friends, sharing of memories, exchanges and entertainment. All members can make friends together sharing video images completely free and confidential user information. Individuals or units can advertise their products and services on Vizi.vn without any fee.
Members can generate revenue by sharing links to other people who join and receive money after each new registered user account successfully. Also vizi.vn want to share useful knowledge for Vietnamese blog. We will pay per post. Vizi.vn Always connect with all members and generate revenue for them and upgrade Vip user. Not only social network Vizi.vn is also an opportunity for you to exchange and share life experiences, useful lessons, tips. Good and connected to make money

TIẾNG VIỆT

Vizi.vn là mạng xã hội kết bạn,viết blog,kiếm tiền, chia sẻ những kỹ niệm ,giao lưu và giải trí khác .Tất cả thành viên có thể kết bạn với nhau chia sẻ hình ảnh video hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin người dùng.
Các cá nhân hoặc đơn vị có thể quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình trên Vizi.vn một cách hợp lệ mà không mất một khoản phí nào
Các Thành viên có thể tạo ra doanh thu bằng cách chia sẻ đường link cho các người khác tham gia và nhận được tiền sau mỗi tài khoản người dùng mới đăng ký thành công và nâng cấp tài khoản Vip.
Ngoài ra vizi.vn muốn chia sẻ kiến thức hữu ích cho việc viết blog. Chúng tôi sẻ trả tiền trên mỗi bài đăng .
Vizi.vn Luôn kết nối với mọi thành viên và tạo ra doanh thu cho họ .Không chỉ là mạng xã hội Vizi.vn còn là cơ hội cho các bạn giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm sống, các bài học hữu ích ,thủ thuật hay và kết nối cùng nhau kiếm tiền.