Mời bạn bè / người theo dõi của bạn
Bạn không có thêm bạn bè để mời nữa
Về Chúng Tôi

The 2018 FIFA World Cup is the 21st FIFA World Cup, an international football tournament contested by the men's national teams of the member associations of FIFA once every four years