Thiên Long Bát bộ Cover Image
58 Người thích trang này

https://vnmovie.net/watch/MjXHpBLuAuc2qSp

https://vnmovie.net/watch/thi%....C3%AAn-long-b%C3%A1t

https://vnmovie.net/watch/thi%....C3%AAn-long-b%C3%A1t

https://vnmovie.net/watch/thi%....C3%AAn-long-b%C3%A1t

https://vnmovie.net/watch/thi%....C3%AAn-long-b%C3%A1t

Giới thiệu

Thiên Long Bát Bộ 1996 : Kiều Phong , Đoàn Dự , Hư Trúc Tuy kết nghĩa anh em nhưng do hoàn cảnh ba người khác nhau .Kiều Phong là bang chủ của cái bang Vì truy tìm nguồn gốc của mình đã giết nhầ hông nhan là A châu. Sau đó lại làm nguyên đại vương của nước đại liêu Đoàn dự là hoàng tử của Đại Lý nhưng lại bị đày đoạ bởi mối tình tay ba với Vương Ngữ yên và Mộ dung phục , Hư TRúc làm Hoà Thượng nhưng lại đc tuyển làm Phò mã của tây hạ ?Làm sao họ có thể bỏ đc ân oan của giang hồ.