• Về Chúng Tôi
 • Thách Thức Danh Hài (Crack them up Vietnam) là gameshow tương tác giữa thí sinh và ban giám khảo của chương trình. Trong đó, mỗi thí sinh sẽ có 1 phút để chọc cười 2 vị giám khảo của chương trình và giành giải thưởng là tiền mặt tương ứng với mỗi vòng thi.

  Số lượng vòng thi: 5 vòng.

  Giải thưởng các vòng thi:

  + Vòng 1: 2.000.000

  + Vòng 2: 10.000.000

  + Vòng 3: 20.000.000

  + Vòng 4: 40.000.000

  + Vòng 5: 100.000.000

  Từ năm 2015 Thách Thức Danh Hài có thêm tập gala cho các thí sinh ấn tượng của mùa, các thí sinh sẽ trình diễn liên tục 5 vòng mà không được dừng lại.

  Giải thưởng: Thí sinh làm cho ban giám khảo cười cả năm vòng sẽ nhận được giải thưởng 100.000.000. Gala thì được giải thưởng 150.000.000