Kiếm Tiền  Với Rút Gọn Link
Kiếm Tiền  Với Rút Gọn Link

Kiếm Tiền Với Rút Gọn Link

@rutgonlink

Zagl là kênh rút gọn link kiếm tiền của nước ngoài, chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, tuy rate nó thấp nhưng được cái có hai ưu điểm mà ai làm link rút gọn cũng rất thích như sau:
-Min pay chỉ 2$: Vì là kênh nước ngoài nên nó chỉ hỗ trợ bạn hai hình thức thanh toán, một là Paypal, 2 là qua Bitcoin. Với Paypal thì minpay là 2$, còn Bitcoint thì 5$.
-Không có captcha: Đây mới là cái ưu điểm nhất, nó chỉ có một bước đếm thời gian để get link, không hề có bước captcha, bạn có thể click vào đây để xem thử nhé.
-Không bị chặn: Thường thì mình thấy khi share vài ngày là facebook nó chặn ngay, nhưng zagl thì mình chưa thấy bị chặn.

image