Góc Riêng


Tư vị cuộc sống !!! Nhân sinh vui buồn , hóa thành cánh hoa mang tên hồi ức .....

.

Giang nam yên bình , mỹ nhân nhu mì uyển chuyển như nước . 

Dưới màn mưa bụi , ô nghiêng nghiêng che khuất dung nhan của ai .

 

Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.

402 Lượt xem

Bình luận