Góc Riêng

Bình luận · 342 Lượt xem

Tư vị cuộc sống !!! Nhân sinh vui buồn , hóa thành cánh hoa mang tên hồi ức .....

Giang nam yên bình , mỹ nhân nhu mì uyển chuyển như nước . 

Dưới màn mưa bụi , ô nghiêng nghiêng che khuất dung nhan của ai .

 

Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.

Bình luận