Đời mà, lên voi xuống chó mấy hòi....

image
image