Den elake trollkarlen Erasmus åker till Kina för att lura Aladdin, en fattig pojke som bor hos sin mamma, att hjälpa honom hitta en magisk lampa. Aladdin lyckas dock få tag på lampan för egen del och kan med lampans andes hjälp vinna prinsessan Lillys kärlek. I denna version av sagan har lampans ande en mer tillbakadragen roll till förmån för ringens ande, som heter Jordan.