Dạo này thấy nhiều cái Made in Vietnam ngon bổ rẻ nhỉ
Hết vinfast lại đến vizi