ree account required refer 10 friends to active withdrawal. You have 0 referrals, you need refer 10 more friends!

Sau khi đủ 0.005btc lại lòi ra đòi 10 refer. Không biết ok k, nhưng ngồi nghịch 2-3 hôm thì đủ 0.005 btc rồi. Đang ngóng đủ 10 refer để xem rút được k. Nếu rút đc quá ngon.
https://t.me/BTC_Faucet_freebot?start=676157571

Telegram: Contact @BTC_Faucet_freebot
Favicon 
t.me

Telegram: Contact @BTC_Faucet_freebot

You can contact @BTC_Faucet_freebot right away.