Các mạng xã hôi VN hay nước ngoài nói chung đang gặp vấn nạn spam và quá ít nội dung chất lượng được tạo ra trên đó. Với các mạng xã hội có nền tảng hỗ trợ người dùng kiếm tiền thì việc spam càng kinh khủng hơn. Đây là một bài toán khó.

Mình tin sẽ có cách giải quyết nhưng bây giờ chưa thấy.

image