Tự Học Lập Trình Cover Image
Tự Học Lập Trình Profile Picture
Tự Học Lập Trình
@hoclaptrinh • 56 Người thích trang này

C# (hay C sharp)
là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của
Microsoft vào năm 2000, trong đó người dẫn đầu là Anders Hejlsberg và Scott
Wiltamuth. C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và nó được xây
dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java. Vậy cùng tìm hiểu
học lập trình C# căn bản với tài liệu lập trình C# của ĐH Khoa Học Tự Nhiên nhé !
Chia sẻ với các bạn bộ tài liệu học C# của ĐH Quốc Gia Hà Nội: http://123link.pw/tailieucsharp
link dự phòng: https://www.l4w.in/tailieucsharp

Giới thiệu

Tổng hợp các tài liệu và các phương pháp tự học lập trình tại nhà