Hài VL Cover Image
Hài VL Profile Picture
142 Các thành viên

Khảo sát nho nhỏ nhé m.n :
Bạn có tin vizi.vn sẽ trả tiền cho người dùng hay ko ?

A : Có
B : Không
C : Không chắc chắn
7 Tổng số phiếu bầu

Nhà chả có gì ngoài điều kiện
???

image