English for You
English for You

English for You

@englishforyou

https://sachhaycapnhat.blogspo....t.com/2018/11/8888-c

Favicon 
sachhaycapnhat.blogspot.com

8888 câu Đàm Thoại Tiếng Anh trong mọi tình huống giao tiếp thông dụng

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question Tags”
Khi chúng ta muốn hỏi một thông tin nào đó, thông thường hay sử dụng câu hỏi chuẩn. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ muốn xác nhận lại thông tin hay tìm một cách để tiếp tục câu chuyện, câu hỏi đuôi Question tags sẽ được sử dụng.
1. Khẳng định/ Phủ định:
Nếu như câu nói ở thể khẳng định, câu hỏi đuôi sẽ ở thể phủ định. Và tương tự, ngược lại, nếu như câu nói ở thể phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định.
He’s a doctor, isn’t he?
You work in a bank, don’t you?

Xem thêm: http://bit.ly/2PjMcOD

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question... - Tiếng Anh Xung Quanh Bạn | Facebook
Favicon 
bit.ly

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question... - Tiếng Anh Xung Quanh Bạn | Facebook

Cách sử dụng câu hỏi đuôi – “Question Tags” Khi chúng ta muốn hỏi một thông tin nào đó, thông thường hay sử dǮ

Danh từ tập hợp trong tiếng Anh
Collective Nouns in English
Danh từ tập hợp được sử dụng khi một nhóm của các danh từ chỉ người, động vật, thực vật, hay đồ vật. Với một số ngôn ngữ khác, danh từ tập hợp rất dễ sử dụng theo sau là một động từ số ít, nhưng trong tiếng Anh lại không phải như thế.

Đôi khi, những danh từ tập hợp sẽ có cả động từ số ít và động từ số nhiều theo sau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số quy tắc để không mắc phải:

Singular or Plural?
Xem thêm: http://bit.ly/2DXUbyE

Phân biệt ‘hurricane’, ‘cyclone’ và ‘typhoon’
Hurricanes, cyclones, typhoons đều là những dạng của bão nhiệt đới. Nhưng điểm khác nhau giữa chúng là gì?

Ba loại trên về cơ bản là giống nhau, nhưng được đặt những tên khác nhau tùy thuộc vào nơi xuất hiện. Khi bão đến vùng dân cư, chúng thường có gió mạnh và mưa, có thể gây ra nhiều thiệt hại.

Hurricane /ˈhʌrɪkən/ (n) bão nhiệt đới hình thành trên Bắc Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương.

Cyclone /ˈsaɪˌkləʊn/ (n) được hình thành trên Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Typhoon /taɪˈfuːn/ (n) được hình thành trên Tây Bắc Thái Bình Dương.