Doctor Cover Image
User Image
Kéo để đặt lại vị trí bìa

Dịch   1 ngày

Biến thể Omicron có thể lây lan nhanh hơn Delta 500%
#delta #omicron #corona