Braver lion Cover Image
Braver lion Profile Picture
Braver lion
@braverlionacotic
28 Người thích trang này
0856781727
5 năm - Youtube

Phim tây du kí 3 : Nữ nhi quốc
https://youtu.be/D88Vbjl3Llg

5 năm - Youtube

Đừng nghe khóc đấy - Nhạc không dành cho người thất tình
https://youtu.be/i_R059CCZB8

5 năm - Youtube

https://youtu.be/nFPgC58RZOY

Giới thiệu

trang chuyên về music giải trí
tập hợp những bản nhạc buồn, MV Hay và lãng mạn