CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG Cover Image
User Image
Kéo để đặt lại vị trí bìa

Ảnh

không tìm thấy bài viết

cuối năm nhiều việc quá các mày ạ

  • Thích
  • Love
  • HaHa
  • WoW
  • Buồn
  • Bực bội

Auto bot telegram cho anh em nào cần nhé.
Pkg install update
Pkg install upgrade
Pkg install python
Cd /storage/emulated/………….( đường dẫn đến file doge clickbotv4.8)
Ls
Pip install –r requirements.txt
Python main.py +84…….SDT
https://link4win.net/HTOjO7c
https://link4win.net/5Uvla1S
https://link4win.net/DHXmg
Bot telegram
https://t.me/BCHClickBot?start=NrLj
https://t.me/DOGEClickBot?start=NUlI
https://t.me/LTCClickBot?start=FXjM