Crush +
Crush +

Crush +

@CRUSH

Từ bỏ thôi ?

image

Lí do là đây ))))

Nguồn: Fb

image

Đốn tim ><
Cre: Quang Cuốn

image

Thích nó bome ra mà cứ xaoloz )

image