Gấu Trùm TV Cover Image
User Image
Kéo để đặt lại vị trí bìa
Gấu Trùm TV Đã thêm ảnh mới vào Gấu Trùm
3 năm trước

image
Gấu Trùm TV Bài báo mới
3 năm trước - Dịch

Điểm Đến Mùa Hè | #Biển

Điểm Đến Mùa Hè

Điểm Đến Mùa Hè

Sầm Sơn là địa điểm lí tưởng cho mùa hè này

- AE Thanh Hoá Điểm Danh đi phát nào.
Sầm Sơn sóng đánh tụt quần ???