Luckky Good  đã tạo
6 năm

Gà đông lạnh | #Động vật

Gà đông lạnh

Gà đông lạnh

Gà đông lạnh nhà mình . Có ai nhậu không . Gà đồi 100% nhé . '' Nhớ vợ thương con thèm thịt chó "