Eldon Young đã tạo
1 năm

Giới thiệu về dự án Music For Your Smile | #music

Giới thiệu về dự án Music For Your Smile

Giới thiệu về dự án Music For Your Smile

Dự án Music For Your Smile là một nơi chia sẻ lời bài hát và hợp âm nhạc trực tuyến. Nó được thành lập bởi một nhạc sĩ guitar với mong muốn chia sẻ tình yêu của mình đối với âm nhạc và giúp mọi người có thể thưởng thức