kiem tien online chia sẻ một bưu kiện  
5 năm

Theo các bạn. vizi.vn nên để chế độ kết bạn hay theo dỏi.sau 1 tuần team vizi.vn sẻ chuyển đổi theo yêu cầu của các bạn. Lưu ý thay đổi chế độ sẻ mất hết người theo dỏi và kết bạn lại từ đầu

53 năm

Tổng số phiếu bầu