Tin tức COVID-19 1-4- Bệnh viện New York không còn chỗ chứa xác, 2 tuần tới Mỹ sẽ vô cùng đau thương