Đặt trước điện thoại Vsmart
Thời gian đặt:15/12 - 17/12
Giá dự kiến:4.290.000đ
Số tiền cọcđ
Mọi người vô đây đặt nhé: https://shorten.asia/7hDkUckS