Diu Phạm  đã thêm ảnh mới vào SIM ĐA NĂNG
6 năm

Mình đang làm #simđanăng
Công việc #chỉchiasẻ tuyển dụng và 0 bán hàng, 0 ép doanh số
Hoa hồng trực tiếp 500k, hoa hồng hệ thống 10 tầng 0 giới hạn người, hoa hồng 10 tầng tiêu thụ thẻ
Các chị em hiểu về kinh doanh hệ thống rồi thì ib mình chia sẻ cv nhé

image