Diễn đàn

Vấn đề thời tiết

Thời tiết đóng một vai trò quan trọng như vậy trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Tôi đang tìm kiếm một nền tảng hoặc ứng dụng thuận tiện có thể cung cấp cho tôi dự báo thời tiết đáng tin cậy. Bất cứ đề nghị?

Trả lời chủ đề này Chia sẻ trên dòng thời gian

1 Trả lời

Avatar

sin vong·

Bạn nên ở bên cạnh tôi. Ngoài ra, hiểu được mối quan hệ giữa các kiểu thời tiết và xu hướng khí hậu rộng lớn hơn là rất quan trọng để tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng với những thách thức trong tương lai. Dù sao, cái cuối cùng tôi tìm thấy là dự báo thời tiết cho https://thoitiet.info/ và nó đã giúp tôi chuẩn bị cho những ngày nắng nóng và lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời cho phù hợp. Tôi nghĩ nó có thể phù hợp với bạn.