Avatar

Ming Ming


37 giờ

Đã đăng: 27 giờ
1. Tổng quan: Cấu trúc so sánh dùng để so sánh hai đối tượng.
Dể hiểu hơn về cấu trúc https://wiseenglish.edu.vn/so-sanh-hon-va-so-sanh-nhat/, hãy cùng xem ví dụ dưới đây nhé!
Ví dụ: Anh ấy thông minh hơn tôi (tôi)/bất kỳ ai khác.
Anh ấy thông minh hơn tôi/mọi người.- Cấu trúc so sánh nhất dùng để so sánh ba đối tượng trở lên.
Ví dụ: Anh ấy là người thông minh nhất/trong số ba người trong lớp.
Anh ấy là người thông minh nhất trong số họ / trong ba người / thông minh nhất trong lớp.

Xem thêm: https://www.facebook.com/groups/chienthuatielts8.0/posts/6311455892201488


2. Những chú ý khi sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất
So sánh hơn có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm much/far/a lot/lots/a good deal/a great deal (a lot) trước phép so sánh, hoặc làm dịu đi bằng cách thêm một chút/một chút/nhẹ nhàng.
Ví dụ: Anh ấy đẹp trai hơn tôi rất nhiều.
Anh ấy đẹp trai hơn tôi rất nhiều.

Thêm gần như (gần như)/much (nhiều)/khá (tương đối) xa/xa (nhiều) trước so sánh hơn có thể nhấn mạnh so sánh nhất.

Ví dụ: Cô ấy là người giỏi nhất.
Cô ấy tốt hơn rất nhiều so với những người khác.

- Hầu hết không có before và no so sánh hơn khi dùng với very (rất).
Ví dụ: Anh ấy là người hào phóng nhất.
Anh ấy rất hào phóng.

- Các tính từ sau thường không có dạng so sánh hơn vì chúng thường mang nghĩa tuyệt đối.
hoàn hảo (hoàn hảo) độc đáo (duy nhất) cực đoan
tối cao (vượt trội) hàng đầu (cao nhất) tuyệt đối (tuyệt đối)
nguyên tố (cơ bản) chính (chính) vô song (vô song)
đầy (trống) trống (trống) mỗi ngày (hàng ngày)


3. So sánh kép
a. Khi nói về ai đó hoặc cái gì đó:
Cấu trúc 1: Adj-er + and + adj-er (more and more) (dùng với tính từ ngắn)
Ví dụ: Khi chúng ta già đi, chúng ta ngày càng yếu đi.
Càng lớn tuổi, chúng ta càng yếu đuối.

Cấu trúc 2: more and more + adj (càng ngày càng nhiều) (dùng với tính từ dài)
Ví dụ: Anh ấy ngày càng trở nên cẩn thận hơn.
Anh ấy ngày càng cẩn thận hơn.

Cấu trúc 3: less and less + adj (nhiều hơn và ít hơn/ít hơn (cấu trúc này dùng với cả tính từ dài và tính từ ngắn)
Ví dụ: Bố tôi ngày càng yếu đi.
Cha tôi ngày càng yếu đi.

b. Khi nói về 2 người hoặc vật:
Cấu trúc 1: The+so sánh...the+so sánh...(càng nhiều càng tốt)
Ví dụ: Càng lớn tuổi càng khó hòa hợp.
Anh ấy càng lớn tuổi, nó càng khó khăn hơn.

Xem bài viết gốc: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6999292608330043392/
Chia sẻ trên dòng thời gian

Curtis Holden Đã tham gia: 20 giờ

Đã đăng: 20 giờ
Everyone learning or using English should have a firm grasp of this grammar point, along with the related ones of Comparatives and Superlatives dinosaur game. Check out this article from The IELTS Workshop (TIW) to improve your understanding of superlatives for the IELTS test.

Ahmed Malik Đã tham gia: 19 giờ

Đã đăng: 19 giờ
If only all bloggers offered the same content as you https://nail-salonsnearme.com/ the internet would be a far better the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!.

Wordle Bot Đã tham gia: 9 giờ

Đã đăng: 9 giờ
Wordle Bot, the device that occasionally gives you a boost when you assume your Wordle performance is terrible and when you think you've played amazingly, is changing.
It won't stop telling you what to do. However, today we're revealing an update to its algorithm and new features that will boost your experience.

Wordle Bot Đã tham gia: 9 giờ

Đã đăng: 9 giờ
Wordle Bot, the device that occasionally gives you a boost when you assume your Wordle performance is terrible and when you think you've played amazingly, is changing.
It won't stop telling you what to do. However, today we're revealing an update to its algorithm and new features that will boost your experience.

Otis Jame Đã tham gia: 35 giờ

Đã đăng: 4 giờ
The retro bowl is an American football game. Join the game, players will come to the top rugby matches and you will be the coach to lead your team to victory.