Tình Ca Không Biên Giới
Tình Ca Không Biên Giới

Tình Ca Không Biên Giới

@tinhcakhongbiengioi

- Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở...Và tôi trong tim người không đủ làm trọn lấp mỗi hoang hoải niềm đau. Thì thôi, như lời tôi đã từng nói, tôi trả người về với hiện thực. Để mỗi cơn mê đắm ngày cũ trong tôi một mình tôi níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu...Thì bờ vai gầy nghiêng nghiêng tôi vẫn cứ đi về mỗi lối.

- Nếu như tôi chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của người… thì thôi… tôi đi về chiều ngược gió… để cuộc đời người mãi trọn vẹn những đam mê. Cảm ơn tất cả những gì người mang đến cho tôi… Một ngày nắng nồng nàn...Và một ngày đầy gió như chiều nay....

-TjLoNQ70