Thách thức danh hài Cover Image
Thách thức danh hài Profile Picture
Thách thức danh hài
@thachthucdanhhai • 123 những người như thế này
Giới thiệu

Thách Thức Danh Hài (Crack them up Vietnam) là gameshow tương tác giữa thí sinh và ban giám khảo của chương trình. Trong đó, mỗi thí sinh sẽ có 1 phút để chọc cười 2 vị giám khảo của chương trình và giành giải thưởng là tiền mặt tương ứng với mỗi vòng thi.

Số lượng vòng thi: 5 vòng.

Giải thưởng các vòng thi:

+ Vòng 1: 2.000.000

+ Vòng 2: 10.000.000

+ Vòng 3: 20.000.000

+ Vòng 4: 40.000.000

+ Vòng 5: 100.000.000

Từ năm 2015 Thách Thức Danh Hài có thêm tập gala cho các thí sinh ấn tượng của mùa, các thí sinh sẽ trình diễn liên tục 5 vòng mà không được dừng lại.

Giải thưởng: Thí sinh làm cho ban giám khảo cười cả năm vòng sẽ nhận được giải thưởng 100.000.000. Gala thì được giải thưởng 150.000.000