Tâm sự Adam Cover Image
Tâm sự Adam Profile Picture
143 Các thành viên

🆘Mình vẫn nhận đổi tên không giới hạn các fanpage bị:
🚩Đổi tên Fanpage đã gửi yêu cầu đổi tên nhưng không được phê duyệt
🚩Đổi tên Fanpage bị chặn đổi tên
🚩Đổi tên Fanpage đổi tên phải đợi 7 ngày
🚩Đổi tên Fanpage không có ô đổi tên
🚩Đổi tên Fanpage hết lần đổi tên
🏳️Và tất cả các trường hợp khác.
👨‍💻Liên hệ: 0364.777.248 ( Nguyễn Uy Tú )
Fb.com/uytu68

image

Mùa đông đến rồi đó mà vẫn chưa có gấu ))

image