Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL


Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION. ...

.

Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION. Toán tử này cũng ít khi sử dụng khi bạn viết ứng dụng Web nhưng cũng nên tìm hiểu vì biết đâu sau này cần.

1. Toán tử UNION trong MySQL

Toán tử UNION cho phép bạn nối kết quả của hai hoặc nhiều câu truy vấn lại với nhau để trở thành một danh sách kết quả duy nhất. Cú pháp của MySQL UNION như sau:

1
2
3
4
5
SELECT column1, column2
UNION [DISTINCT | ALL]
SELECT column1, column2
UNION [DISTINCT | ALL]

Tuy nhiên khi sử dụng UNION trong MySQL chúng ta cần phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây:

  • Số lượng colums trong tất cả các lệnh SELECT phải bằng nhau
  • Mỗi column tương ứng vị trí phải có cùng kiểu dữ liệu và độ dài

Theo mặc định thì UNION sẽ loại bỏ các kết quả trùng lặp của các câu SELECT nên nó tạo cho chúng ta hai lựa chọn sau:

  • Nếu chọn UNION DISTINCT thì nó sẽ loại bỏ kết quả trùng.
  • Nếu chọn UNION ALL thì nó giữ lại kết quả trùng.
  • Nếu bạn không chọn gì thì mặc định nó sẽ lấy UNION DISTINCT

2. Một số ví dụ UNION trong MySQL

Trước tiên bạn tạo database, hai tables và thêm một số dữ liệu bằng cách chạy lệnh SQL sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
CREATE DATABASE uni_db;
 
USE uni_db;
 
CREATE TABLE news_1 (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255)
) ENGINE = INNODB;
 
CREATE TABLE news_2 (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255)
) ENGINE = INNODB;
 
 
INSERT INTO news_1(title) VALUES('Tin Thoi Su');
INSERT INTO news_1(title) VALUES('Tin The Thao');
INSERT INTO news_1(title) VALUES('Tin Quoc Te');
INSERT INTO news_1(title) VALUES('Tin Do day');
INSERT INTO news_1(title) VALUES('Tin Khung Bo');
 
INSERT INTO news_2(title) VALUES('Ngay Quoc Te');
INSERT INTO news_2(title) VALUES('Ngay Phu Nu');
INSERT INTO news_2(title) VALUES('The Gioi Do Day');
INSERT INTO news_2(title) VALUES('Chien Tranh The Gioi II');
INSERT INTO news_2(title) VALUES('Du Hoc Vien');

Dữ liệu Table news_1:

Dữ liệu trang news_2:

Ok, bây giờ ta làm một số ví dụ để các bạn hiểu rõ hợn lệnh UNION trong MySQL này.

Ví dụ 1: Lấy dữ liệu của hai bảng news_1 và news_2 và sau đó gom lại thành một kết quả
1
2
3
SELECT id, title FROM news_1
UNION
SELECT id, title FROM news_2

Kết quả:

Ví dụ 2: Lấy ID của bảng news_1, news_2  và sau đó gom lại thành một kết quả
1
2
3
SELECT id FROM news_1
UNION
SELECT id FROM news_2

Kết quả:

Rõ ràng UNION đã bị xóa đi kết quả trùng vì đáng lẽ ra nó phải hiển thị 10 kết quả nhưng ở đây nó hiển thị có 5 kết quả.

Bây giờ ta sử dụng lệnh ALL để xem thế nào.

1
2
3
SELECT id FROM news_1
UNION ALL
SELECT id FROM news_2

Kết quả:

Với lệnh ALL thì dù bị trùng lặp nhưng nó vẫn trả về kết quả.

3. Lời kết

Toán tử UNION trong MySQL rất ít sử dụng khi xây dựng ứng dụng website mà thay vào đó sử dụng các lệnh UPDATE, ADD và SELECT nhiều hơn. Bài này cũng tương đối ngắn vì kiến thức đơn giản và dễ hiểu, kể từ bài sau chúng ta tìm hiểu về lệnh JOIN, đây là một lệnh khá khó đối với những bạn mới học MySQL.

41 Lượt xem

Bình luận