Gà đông lạnh

Gà đông lạnh nhà mình . Có ai nhậu không . Gà đồi 100% nhé . '' Nhớ vợ thương con thèm thịt chó "

Gà khoả thân ?


Luckky Good

2 Blog bài viết

Bình luận