ý nghĩa dành cho cuộc sống bộn bề ,bon chen

đọc đi rồi ngẫm ,hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay

ở 1 nơi xa lạ ,với những người xa lạ,những câu nói hay dành cho những ai đang có tâm hồn rách nát cần được chấp vá bằng liều thuốc tin thân ,là động lực để trở nên mãnh mẽ và trưởng thành.


ngoc mai nguyen thi

1 Blog Bài đăng

Bình luận