Hướng dẫn PPC: Cách đấu giá quảng cáo hoạt động mới nhất

Bình luận · 315 Lượt xem

Trong phần tiếp theo của hướng dẫn PPC, chúng ta sẽ đi sâu vào cách thức hoạt động của đấu giá quảng cáo. Công cụ tìm kiếm không hiển thị quảng cáo cho mọi truy vấn, nhưng khi các công cụ xác định truy vấn có mục đích thư

Giá thầu của bạn: Yếu tố đầu tiên là số tiền nhà quảng cáo sẵn sàng trả cho một nhấp chuột. Nhà quảng cáo đặt giá thầu tối đa (được gọi là CPC tối đa) mà họ sẵn sàng trả. Giá thầu có thể được đặt ở cấp độ từ khoá riêng lẻ hoặc ở cấp độ nhóm quảng cáo (một nhóm các từ khoá có liên quan).

Mức độ liên quan của bạn: Các công cụ tìm kiếm nhằm mục đích hiển thị quảng cáo mà người dùng sẽ thực sự muốn nhấp vào. Nếu quảng cáo có liên quan, người dùng sẽ có trải nghiệm không tốt và các công cụ sẽ bỏ lỡ doanh thu từ các nhấp chuột vào quảng cáo. Đó là lúc yếu tố thứ hai về mức độ liên quan của quảng cáo xuất hiện.

Điểm chất lượng của quảng cáo là sự kết hợp của các yếu tố có liên quan mà chúng tôi sẽ xem xét bên dưới. Khi một quảng cáo đủ điều kiện tham gia đấu giá, các công cụ sẽ thực hiện phép tính:

CPC tối đa X Điểm chất lượng = Xếp hạng quảng cáo

Điều đó xác định vị trí quảng cáo sẽ hiển thị trên trang.

Điểm chất lượng là gì?

Điểm Chất lượng cho biết mức độ liên quan của trải nghiệm đối với người dùng và đóng một vai trò quan trọng trong việc quảng cáo xuất hiện ở vị trí nào trong kết quả tìm kiếm và số tiền nhà quảng cáo sẽ trả cho mỗi nhấp chuột. Các nhà quảng cáo không thấy điểm chất lượng thực tế của quảng cáo, nhưng Google hiển thị điểm chất lượng bên ngoài từ 1 (xấu) đến 10 (xuất sắc) ở cấp từ khóa trong AdWords. Khi điểm Chất lượng được cải thiện, giá mỗi nhấp chuột (CPC) có thể giảm xuống và / hoặc vị trí trung bình được cải thiện.

Google xem xét ba điều khi tính điểm chất lượng:

  • Tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến, phản ánh khả năng người dùng sẽ nhấp vào quảng cáo.
  • Mức độ liên quan của quảng cáo với truy vấn. Bản sao quảng cáo phải liên quan rõ ràng đến những gì người dùng đang tìm kiếm.
  • Trải nghiệm trang đích. Người dùng có được chuyển hướng đến một trang phản ánh mục đích của truy vấn và trang đó có cung cấp trải nghiệm người dùng tốt không?

Google cân nhắc từng yếu tố điểm chất lượng như thế nào?

Google chỉ mới bắt đầu tiết lộ các yếu tố của điểm chất lượng cho các nhà quảng cáo. Sau khi phân tích một tập hợp lớn dữ liệu điểm chất lượng được xuất từ ​​AdWords API, Brad Geddes, người sáng lập AdAlysis, đã thiết kế ngược lại công thức cho các bề mặt điểm chất lượng trong tài khoản AdWords. Điều này vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay trong việc hiểu nơi tập trung sự chú ý của bạn khi tối ưu hóa quảng cáo và trang đích của bạn.

PPC đấu giá quảng cáo hoạt động như thế nào
Điểm chất lượng trong quảng cáo PPC

Dưới đây là cách tính trọng số của từng yếu tố điểm chất lượng:

  • Trải nghiệm trang đích: 39%
  • CTR dự kiến: 39%
  • Mức độ liên quan của Quảng cáo: 22%

Điều này cung cấp cho chúng ta kế hoạch chi tiết để ưu tiên các nỗ lực tối ưu hóa tìm kiếm có trả tiền nhằm tăng điểm chất lượng. Trước tiên, các nhà quảng cáo nên tập trung vào việc cải thiện CTR bằng cách thử nghiệm bản sao quảng cáo và trải nghiệm trang đích (điều đó có nghĩa là cải thiện tốc độ, chọn trang phù hợp hơn, v.v.) để cải thiện mức độ tương tác với trang web và giảm tỷ lệ thoát. Sau đó tập trung vào thử nghiệm quảng cáo để cải thiện mức độ liên quan đến truy vấn. Vào năm 2017, Google bắt đầu hiển thị dữ liệu điểm chất lượng lịch sử trong giao diện để giúp các nhà quảng cáo phân tích những thay đổi ảnh hưởng đến điểm số của họ như thế nào.

Xếp hạng quảng cáo là gì?

Xếp hạng quảng cáo = Điểm chất lượng quảng cáo x CPC tối đa [+ sự kết hợp của các yếu tố khác, bao gồm ngữ cảnh tìm kiếm như thiết bị và tác động dự kiến ​​của tiện ích mở rộng quảng cáo]

Xếp hạng Quảng cáo xác định vị trí hiển thị các quảng cáo tham gia phiên đấu giá. Xếp hạng quảng cáo càng tốt, vị trí càng cao. Xếp hạng Quảng cáo tốt nhất có được vị trí quảng cáo hàng đầu. Nó tính đến điểm chất lượng của quảng cáo và CPC tối đa của nhà quảng cáo, cộng với tác động của tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến ​​của các tiện ích và định dạng quảng cáo có sẵn. Đây chỉ là công thức cơ bản.

CPC được tính như thế nào?

Xếp hạng Quảng cáo có tác động lớn đến giá mỗi nhấp chuột (CPC) thực tế mà nhà quảng cáo trả khi ai đó nhấp vào quảng cáo của họ. Người ta thường nhầm lẫn rằng các nhà quảng cáo trả nhiều hơn một xu so với nhà quảng cáo ở vị trí bên dưới họ. Trên thực tế, đó thực sự chỉ là một phần của phép tính CPC. CPC được tính bằng công thức này:

CPC = Xếp hạng Quảng cáo của Nhà quảng cáo Bên dưới / Điểm Chất lượng + 0,01 đô la

Trong AdWords, bởi vì việc định giá một phần dựa trên xếp hạng quảng cáo của đối thủ cạnh tranh tiếp theo, nên các CPC thực tế có thể rất khác nhau. Xếp hạng quảng cáo (Giá thầu CPC Tối đa x Điểm Chất lượng) xác định vị trí mà quảng cáo được hiển thị. Xếp hạng quảng cáo được tính vào CPC thực tế mà nhà quảng cáo sẽ trả nếu ai đó nhấp vào quảng cáo của họ.

Lời kết

Trên đây là những hướng dẫn về cách đấu giá trong quảng cáo PPC. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào đừng quên để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp. Trong bài tiếp theo về những kiến thức liên quan đến PPC, chúng tôi sẽ trình bày những gì bạn cần để thiết lập tài khoản và chiến dịch PPC. Hãy cùng theo dõi để biết cách thiết lập nhé!

Bình luận