Hướng dẫn biến máy tính của bạn thành một FPT server

Với việc cài đặt và sử dụng khá đơn giản, có vẻ như đây là giải pháp rất hay để cho mọi người có thể truy cập được máy của bạn qua Internet. Cũng rất thuận tiện trong trường hợp bạn phải làm việc cơ động tại nhi??

RemoteHome 2000 (RH2K) là phần mềm làm cho dữ liệu trên máy tính của bạn có thể truy nhập được từ bất kỳ máy nào có kết nối với Internet. Những người khác có thể truy cập dữ liệu của bạn bằng trình duyệt web (bằng cách gõ ftp://your_ip address) hoặc dùng một FTP Client (LeapFTP, CuteFTP...).

RH2K tương thích với mọi Windows, dung lượng chỉ 865 KB, bạn có thể download miễn phí tại địa chỉ: http://snapfiles.com/download/dlremotehome.html

 

Sau khi download về, giải nén rồi chạy file “rh2kb.exe” để tiến hành cài đặt.

Ở lần chạy đầu tiên, chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn kiểu kết nối bằng cách chạy “RH2K_IP.exe”. Bạn chọn “Yes”. Sau này, mỗi khi bạn kết nối Internet thì RemoteHome sẽ tự động xác định địa chỉ IP của bạn.

Bây giờ chạy chương trình RemoteHome, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ nằm dưới góc phải màn hình, bạn bấm chuột phải, chọn Open để vào cửa sổ điều khiển của chương trình:

- Username, Password: username và password dùng để truy cập vào PC của bạn.

- Port: cổng mặc định là 21.

- Max. user: số người tối đa có thể truy cập được vào máy của bạn (mặc định là 0, tức là không giới hạn).

- Root dirs: các thư mục bạn dùng để chứa dữ liệu để chia sẻ. Bạn bè của bạn có thể thấy được những gì bạn muốn chia sẻ ở trong các thư mục này.

Các tùy chọn khác:

- Connected via LAN: nếu bạn kết nối thông qua mạng nội bộ thì hãy đánh dấu chọn cái này.

 

- Allow anonymous access: cho phép truy cập ẩn danh (không nên chọn).

- Allow deletion of files: cho phép xóa file trên máy của bạn.

- Allow deletion of non empty directories: cho phép xóa thư mục.

- Allow creation of directories: cho phép tạo thư mục.

- Allow renaming: cho phép đổi tên file/thư mục.

- Allow uploading file: cho phép upload dữ liệu từ máy của họ đến máy của bạn.

- Allow downloading file: cho phép download dữ liệu về máy của họ. Để những người khác có thể truy cập vào máy của mình thì bạn phải "Enable now".

Đến đây mọi việc đã xong và những người khác có thể bắt đầu truy cập vào máy của bạn rồi đó, chỉ cần bạn cho họ biết IP, Username và Password bạn thiết lập lúc đầu, khi ấy họ có thể dùng bất kỳ một FTP Client nào để truy nhập.


Thủ Thuật Hay

183 Blog Bài đăng

Bình luận