Giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2

Bình luận · 501 Lượt xem

Giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2

Bài tập số 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2 thuộc giải toán 9 tập 2

Đề bài

a) a+5  b+5 b) −3a−3b;

c) 5a−6≥5b−6;

d) −2a+3≤−2b+3.

Phương pháp và lời giải chi tiết

a) Ta có: a+5b+5

Cộng (−5) và hai vế bất đẳng thức a+5b+5 ta được:

a+5+(−5)b+5+(−5)

Do đó: ab. b) Ta có: −3a−3b

Nhân cả hai vế bất đẳng thức −3a−3b với −130 ta được:

−3a.(−13)−3b.(−13)

Do đó: ab c) Ta có: 5a−6≥5b–6 Cộng hai vế bất đẳng thức 5a−6≥5b−6 với 6 ta được: 5a−6+6≥5b−6+6 Do đó: 5a≥5b Nhân hai vế bất đẳng thức 5a≥5b với 150 ta được:

5a.15⩾5b.15

Do đó: a≥b

d) −2a+3≤−2b+3

Cộng hai vế bất đẳng thức −2a+3≤−2b+3 với (−3) ta được

Bình luận