Tem phụ hàng nhập khẩu là những mẫu tem nhãn chứa những nội dung được dịch nguyên văn, chính xác từ mẫu tem nhãn sản phẩm gốc ra thành tiếng Việt. Ngoài những nội dung được dịch sát nghĩa, các mẫu tem nhãn phụ hàng hóa nhập khẩu còn chứa thêm một số thông tin bổ sung bắt buộc theo quy định của luật pháp Việt Nam mà trên các mẫu tem nhãn gốc không có...đọc tiếp tại: https://baobihoanggia.com/mau-....tem-phu-hang-nhap-kh