Thật vui khi được làm quen và được nói chuyện với mọi nguời Thank you ViZi Nhé