Anh em theo dõi mình và ấn tham gia nhóm. Sau khi tham gia vô đây comment "đã tham gia" để mình duyệt