ISO 27001 SERTIFIKASI
Küçük kuruluşlar için ISO 27001 sertifikası nin maliyeti 4500 Türk Lirası’ndan başlamaktadır. Ancak ISO 27001 sertifikası ücretleri, kuruluşun büyüklüğüne, çalışan sayısına, lokasyon sayısına, şirketin faaliyet kapsamına ve faaliyet kapsamı ile ilişkili risklere göre değişiklik göstermektedir. ISO 27001 sertifikası ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ücretsiz danışmanlık için bugün bizimle iletişime geçin.
https://iasiso-middleeast.com/....turkish/iso-27001-se

Bilgi Güvenliği Yönetimi için ISO 27001 Standardı | IAS Türkiye
iasiso-middleeast.com

Bilgi Güvenliği Yönetimi için ISO 27001 Standardı | IAS Türkiye

ISO 27001 standardı, şirketlere bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin nasıl etkin bir şekilde uygulanacağı konusunda yönergeler sağlar.