Hãy tập sống cho mình bình yên, không muốn tiếp súc bên ngoài vì quá nhiều mệt moi tiêu hao năng lượng của chính mình, những thứ hạnh phúc hãy là người quyết định lựa chọn..

image
image
image
image