Slate Interiors đã thay đổi ảnh đại diện của cô ấy
1 năm

image