Tôi 1 mình vẫn ổn,..Vì đây là lựa chọn của Tôi.

image