1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ
Cưoi ko đúng chỗ lấy rổ đựng răng

image