các bạn đã có ai sử dụng em ấy chưa ạ .
thành phần thiên nhiên từ bồ kết và dầu bưởi...

image