Chậu lan hồ điệp 5618

https://hoalanphuquy.vn/san-ph....am/chau-lan-ho-diep-

Chậu lan hồ điệp tím - Phú Quý Khang Gia 20 - Ms:5618 - HOA LAN PHÚ QUÝ - Chậu Hoa Lan Hồ Điệp Đẹp
hoalanphuquy.vn

Chậu lan hồ điệp tím - Phú Quý Khang Gia 20 - Ms:5618 - HOA LAN PHÚ QUÝ - Chậu Hoa Lan Hồ Điệp Đẹp

Lan hồ điệp tím – Phú Quý Khang Gia 20, thay cho lời chúc Phú Quý Khang Gia đến người được nhận.  Rất phù hợp làm quà tặng sinh nhật...