image
image

20mg Elf Bar CR500 Disposable Vape Pod 500 Puffs

$3.98 (USD)
0 Nhận xét
Holly North profile picture   
Được phát hành Qua Holly North
  •  Địa điểmLondon
  •  Trạng tháiCòn hàng
  •  Tình trạngĐã sử dụng

  Thông tin chi tiết

Looking like a miniature glass of wine that you can hold in your hand, the Elf Bar CR500 Disposable Vape Pod brings a similar vaping elegance to what it offers.
For more details,please visit at https://www.ichorliquid.co.uk/....products/20mg-elf-ba

Buy any 5 Disposable Pod from an

  Sản phẩm liên quan