image
  Đã sử dụng
image

20mg Elf Bar CR500 Disposable Vape Pod 500 Puffs

0 Nhận xét
Holly North profile picture   
Được phát hành Qua Holly North
$3.98 (USD)
  •  Địa điểm:  London
  •  Trạng thái:  Còn hàng
  
Thông tin chi tiết

Looking like a miniature glass of wine that you can hold in your hand, the Elf Bar CR500 Disposable Vape Pod brings a similar vaping elegance to what it offers.
For more details,please visit at https://www.ichorliquid.co.uk/....products/20mg-elf-ba

Sản phẩm liên quan