Khi tất cả mọi người mãi mê công việc, riêng Tôi vẫn mãi tìm kiếm cơ hội cho mình, Tôi sẽ không hối tiếc khi đã lựa chọn.